dovolenka v Chorvátsku s Adrialinom

Service

Otázky a odpovede, týkajúce sa priebehu rezervovania

I. Máte tri možnosti, aby ste si cez štartovaciu stranu vyhľadali vhodný objekt:

 1. Jednoduché prehľadávanie:
  Tu jednoducho zadajte svoje cestovné údaje:
  Kliknite na "Hľadať"! Ukážu sa Vám všetky objekty, ktoré sú toho času k dispozícii.
  kalendár:
  Kliknutím na políčko príchodov a odchodov sa otvorí kalendár. So rn symbolmi šípok doľava a doprava vedľa názvu mesiaca môžete rn prepínať medzi mesiacmi. Ako alternatívu môžete použiť aj rn dve výberové políčka pre mesiac a rok. Kliknite jednoducho na rn príslušný dátum, aby sa prevzal do políčka príchodov resp. odchodov.
  Celková ponuka:
  Ak si chcete dať ukázať našu celú ponuku jednej krajiny, navoľte si rn najprv krajinu a potom v rn políčku pre výber regiónu a miesta "všetky" a v ostatných políčkach nezadajte nič. rn Kliknite potom na "Spustiť vyhľadávanie"!
 2. Rozšírené vyhľadávanie:
  Kliknite prosím na "Rozšírené vyhľadávanie" na ľavej vyhľadávacej lište! Smerom nadol sa teraz vyklopí rn ďalší diel formuláru.
  Tu môžete zadať Vaše špeciálne vyhľadávacie kritériá. Po ich zadaní rn kliknite na dolnom konci strany na "Hľadať"!
 3. Priame hľadanie
  Pri "Priamom hľadaní" vpravo hore pod hlavným menu máte možnosť rn si dať priamo ukázať jednotlivé objekty.
  Zadajte pritom do vyhladávacieho políčka názov alebo kód hľadaného dovolenkového objektu. rn Po zadaní prvých troch znakov sa Vám pritom ukážu už návrhy rn pre Vaše vyhľadávanie, ktoré môžete po nakliknutí prevziať. rn Ak si nechcete vybrať žiadny návrh, kliknite na symbol "Lupa" rn vpravo vedľa zadania, aby sa vykonalo vyhľadávanie.

II. Ako si môžem dať zobraziť a vypočítať cenu?

 1. Keď odštartujete hľadanie, ukážu sa Vám objekty, ktoré zodpovedajú Vašim vyhľadávacím kritériám. Teraz kliknite na objekt, ktorý ste si vybrali, a dostanete presný popis, doplňujúce obrázky a presný výpočet ceny.
 2. Po výbere objektu sa vám zobrazí najvýhodnejší návrh rezervácie. Tento predbežný výber môžete zmeniť a do výberu pridať iné typy ubytovania tak, že pri bytových jednotkách, ktoré sú k dispozícii, a ktoré sa objavia pod návrhom rezervácie, zmeníte počet a následne kliknete na "Prepočítať cenu"
 3. Nezabudnite, prosím, že výpočet ceny získate iba vtedy, ak ste predtým do masky vyhľadávania zadali dátum príchodu a odchodu a počet osôb.
 4. Ak ste ešte neuviedli dátum príchodu a odchodu, ukáže sa Vám pod rn obrázkami objektu dotaz, s ktorým doplníte Vaše údaje. Potom sa rn Vám ukáže aj cena objektu.

III. Ako môžem vykonať rezerváciu?

 1. Pod prepočtom ceny v štvorčeku "Váš výber" sa vám vpravo vedľa celkovej ceny zobrazí pole "Teraz rezervovať". Po kliknutí naň sa dostanete do rezervačného formulára.
 2. Zadajte prosím Vaše osobné údaje a platobné údaje a potom kliknite rn na veľké oranžové tlačidlo "Rezervovať zájazd".

IV. všeobecné obchodné podmienky

V rezervovacom formulári ako aj na spodnom konci každej strany nájdete link k našim Všeobecným obchodným podmienkam. Môžete si ich tam prečítať a uložiť.
Upozorňujeme na to, že Adrialin text zmluvy neukladá do pamäti. Samozrejme že dostanete všetky relevantné údaje o rezervácii s naším potvrdením rezervácie.

V. Potvrdenie rezervácie

 1. Po prijatí vašej rezervácie od nás dostanete do niekoľkých minút e-mailom potvrdenie o prijatí alebo potvrdenie rezervácie so všetkými podrobnosťami o ďalšom postupe.
 2. Ak by ste behom jednej hodiny od vašej rezervácie nedostali od nás e-mail, oznámte nám to prosím.
 3. Pokiaľ ste najskôr dostali len potvrdenie o prijatí rezervácie, pošleme vám spravidla do 24 hodín e-mailom potvrdenie rezervácie vrátane faktúry.

VI. Platba

V závislosti od toho, ktorú ponuku si chcete rezervovať, bude cena zájazdu smerovaná nám alebo poskytovateľovi služieb na mieste. Táto informácia sa Vám zobrazí v bode ?Varianty platby?, keď vykonáte výpočet ceny pre požadovaný objekt. Pokiaľ sa platby poskytujú nám, môžete si v rámci procesu rezervácie vybrať medzi tromi variantmi platby:

 1. Platba bankovým prevodom
  • Po potvrdení rezervácie Vás prosíme o okamžitú úhradu zálohy vo výške 20 % ceny zájazdu.
  • Zvyšná suma je splatná 6 týždňov pre nastúpením na dovolenku. V niektorých objektoch sa zvyšok platby môže uskutočniť priamo na mieste pri príchode. Ak sa táto možnosť ponúka, ukáže sa Vám pri zúčtovaní ceny.
  • Pri krátkodobých rezerváciách (v posledných 6 týždňoch pred príchodom) je splatná celková suma zájazdu. Pri objektoch, ktoré ponúkajú zaplatenie zvyšnej sumy priamo na mieste, sa aj tu platí iba záloha, a zvyšok potom pri príchode priamo na mieste.
  • Platba prevodom je možná len 41 dní pred začiatkom zájazdu, počas posledných 40 dní akceptujeme len spôsoby platby uvedené v bode 2 až 4.
  • Prípadne využívané ďalšie výkony sa zaplatia priamo na mieste (iba že by v popise objektu bolo uvedené, že sú zahrnuté v cene.)
 2. Platba kreditnou kartou
  • Platiť môžete nasledujúcimi kreditnými kartami: Master, VISA a American Express.
  • Pri rezervácii, ktorá sa uskutoční viac ako 7 týždňov pred začiatkom zájazdu, máte možnosť výberu, či chcete zaplatiť celú sumu alebo len 20 % ako zálohu. Keď si vyberiete zálohu, doplatok sa odpíše 6 týždňov pred začiatkom zájazdu. Pritom však dbajte na to, aby bola Vaša kreditná karta k tomuto termínu ešte platná. Pri objektoch, ktoré ponúkajú možnosť doplatenia zvyšku ceny na mieste, sa aj tu platí len záloha a zvyšok pri príchode, na mieste.
  • Prípadne využívané dodatočné služby sa zaplatia na mieste (s výnimkou prípadu, že by bolo v popise objektu uvedené, že tieto sú obsiahnuté v cene.)
 3. Platba inkasom
  • Ak máte bankový účet v Nemecku, môžete zaplatiť ťarchopisom.
  • Pri rezervácii, ktorá sa uskutoční viac ako 7 týždňov pred začiatkom zájazdu, máte možnosť výberu, či chcete zaplatiť celú sumu alebo len 20 % ako zálohu. Keď si vyberiete zálohu, doplatok sa odpíše 6 týždňov pred začiatkom zájazdu. Pri objektoch, ktoré ponúkajú možnosť doplatenia zvyšku ceny na mieste, sa aj tu platí len záloha a zvyšok pri príchode, na mieste.
  • Prípadne využívané dodatočné služby sa zaplatia na mieste (s výnimkou prípadu, že by bolo v popise objektu uvedené, že tieto sú obsiahnuté v cene.
 4. Platba cez PayPal
  • Keď máte účet PayPal, môžete vykonať úhradu prostredníctvom PayPal.
  • Pri rezervácii uskutočnenej viac ako 7 týždňov pred začiatkom dovolenky si môžete vybrať, či chcete hneď zaplatiť celú sumu alebo iba 20 % ako zálohu. Ak si vyberiete zálohu, dostanete krátko pred splatnosťou doplatku e-mail s potvrdzovacím odkazom, pomocou ktorého môžete ešte raz zadať informácie pre doplatok, aby sa tento mohol stiahnuť z účtu. Pri objektoch, ktoré ponúkajú možnosť doplatenia zvyšku ceny na mieste, sa aj tu platí len záloha a zvyšok pri príchode, na mieste.
  • Prípadne využívané dodatočné služby sa zaplatia na mieste (s výnimkou prípadu, že by bolo v popise objektu uvedené, že tieto sú obsiahnuté v cene.

VII. Doklady o pobyte

 1. Keď sa celá cena zájazdu uhrádza na mieste u poskytovateľa služieb, pošleme vám spolu s potvrdením rezervácie adresu a kontaktné údaje ubytovania.
 2. Pokiaľ ste nám uhradili plnú cenu zájazdu alebo zálohu, pošleme Vám potrebné podklady k zájazdu (doklad o zájazde s popisom cesty a cestovnými informáciami) po zaplatení plnej ceny zájazdu, resp. pri variante doplatku na mieste po prijatí Vašej zálohy e-mailom a na želanie zdarma poštou.

VIII. Starostlivosť o vás

Samozrejme Vám zamestnanci v našom zákazníckom centre v Nemecku radi pomôžu pred rezerváciou a počas nej. Počas dovolenky Vám s radosťou pomôže personál vo Vašom ubytovaní alebo sieť miestnych zamestnancov.

Cestovať BEZSTAROSTNE

 • Starostlivosť aj počas Vašej dovolenky
 • Cenová záruka
 • Tisícky spokojných hostí

ZÁRUKA O 50 € VÝHODNEJŠIE

Viac informácií

Člen v

 • Adrialin je členom RDA
 • Adrialin je členom DRV

Partner

 • Adrialin je partnerom chorvátskeho ústredia pre turizmus

Bezpečná platba prostredníctvom

 Prevod a nasledujúce spôsoby úhrady:
PayPal, ťarchopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin vo svete

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE