dovolenka v Chorvátsku s Adrialinom

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Čo sa týka Vaších osobných údajov, chceme, aby ste sa na stránkach spoločnosti Adrialin GmbH (www.kroatien-adrialin.de) cítili bezpečne.

Osobné údaje, ktoré nám odovzdáte pri rezervácii, sa poskytujú príslušným zmluvným cestovným kanceláriám a prenajímateľom, príp. správcom objektov výlučne v rámci priebehu rezervovania cestovných zmlúv.

Všetky vaše transakcie sú chránené vysoko výkonnou kódovacou technológiou SSL (Secure Sockets Layer), ako aj prostredníctvom bezpečnostných štandardov PCT (Private Communication Technology) podporovaných prehliadačom Microsoft Internet Explorer od verzie 4.0 a všetkými ostatnými bežnými prehliadačmi. SSL zašifruje meno, adresu a telefónne číslo ešte predtým, ako budú odoslané prostredníctvom internetu. Týmto bude realizácia obchodu cez internet taká bezpečná ako cez telefón. Ak váš prehliadač nepodporuje bezpečné transakcie, alebo nechcete vykonávať online transakcie, môžete nám pri svojej objednávke volať na číslo +421 (0)2 584 198 57 od pondelkado piatka (okrem sviatkov) od 9-18 h. Vaše informácie prevezme osobne jeden zo zamestnancov.

Spoločnosť Adrialin GmbH sa zaväzuje, neposkytovať osobné údaje svojich zákazníkov tretím osobám, za predpokladu, že tak nevyžaduje zákon alebo úradná povinnosť.

Pri procese rezervovania sa na pevnom disku Vášho počítača uložia niektoré cookies z Vášho prehliadača. Ide pritom o textové súbory, ktoré môžete kedykoľvek vymazať. Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Nastavenia Vášho prehliadača sa dajú meniť aj individuálne.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaní uvádzaním cookies, o prijatí rozhodnete vždy od prípadu k prípadu alebo prijímanie cookies zásadne vylúčite. Pri neprijatí cookies môže byť funkčnosť nášho portálu obmedzená.

Po využití Vášho prehliadača zostanú zachované nasledujúce cookies:

-pid: je cookie, ktoré sa uloží len vtedy, keď prídete z partnerskej stránky, ktorá odkazuje na Adrialin. Ukladá sa len identifikačné číslo partnera. Na dobu: 30 dní

-first: je cookie,ktoré sa vygeneruje pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky. Obsahom je URL stránky, z ktorej ste k nám prišli, pokiaľ ste predtým klikli na odkaz externej webovej stránky, ktorý odkazuje na nás. Na dobu: 90 dní

Oba cookies slúžia na kontrolu úspechu marketingovej akcie.

-lng: To je cookie, v ktorom je uložený jazyk zákazníka. Doba trvania: 1 rok

-booking: Je cookie, ktoré sa vytvorí, pokiaľ ste v jednoduchom alebo rozšírenom vyhľadávaní, resp. pri výpočte ceny prázdninového objektu zadali a odoslali údaje. Tak ostane vaša požiadavka zachovaná počas tejto a nasledujúcich relácií. Na dobu: 30 dní

-merkzettel: To je cookie, ktoré sa uloží, keď zákazník uloží objekty do poznámkového bloku. Obsahom sú čísla objektov zvolených objektov. Na dobu 30 dní.

-oldOrder: To je cookie, ktorý sa používa, keď si po odmietnutí rezervácie otvoríte odkaz s alternatívnymi ponukami z e-mailu. Tak vieme, že si u nás robíte opätovne novú rezerváciu. Doba platnosti: 30 dní

Aby sme našu ponuku mohli ďalej zlepšovať, zbierame štatistické údaje o jej využívaní. Využívame na to službu Google Analytics. Tým je zabezpečené, že nedôjde k prepojeniu s vyššie uvedenými cookies. Voči Google máme povinnosť uvádzať nasledovné vyhlásenie:

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. (?Google?). Google Analytics využíva tzv. ?Cookies?, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou Cookie o Vašom využívaní tejto webovej stránky sú spravidla prenášané na server Google v USA a tam sa uložia. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke, je Vaša IP adresa spoločnosťou Google však v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie úplná IP adresa na server Google v USA a tam sa skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie využívať, aby vyhodnotil Vaše využívanie webovej stránky, aby zostavil správy o aktivitách na webovej stránke a aby prevádzkovateľovi webovej stránky ďalej poskytol služby spojené s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi v Google. Uloženiu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť evidovaniu dát (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookie a Vaším využívaním webovej stránky pre Google ako aj spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Plugin, ktoré je k dispozícii pod nasledovným linkom. Aktuálny link je
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Na inkasný príkaz s InterCard
Keď si vyberiete spôsob platby „inkasný príkaz s InterCard", poskytneme na účely rizikového manažmentu nášmu poskytovateľovi služieb, spoločnosti InterCard AG, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen (InterCard), nasledujúce údaje (údaje o platbe a nákupe):
- uvedený kód banky a číslo účtu alebo IBAN/BIC
- suma transakcie
- Meno zákazníka
Údaje o platbe a nákupe spoločnosť InterCard ukladá a využíva na realizáciu platby, na zabránenie zneužitiu, na obmedzenie rizika výpadkov platieb (rizikový manažment), ako aj na ďalšie postupy podľa § 25 KWG (úverový zákon), na zabránenie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo iných trestných konaní, ktoré môžu viesť k ohrozeniu majetku InterCard. Na tento účel sú stanovené maximálne sumy pre platby počas určitých časových období (limitný systém). Pre rozličné účty môžu byť stanovené rozličné maximálne sumy. Okrem toho sa údaje o platbách porovnávajú so súborom blokovaní vedeným v spoločnosti InterCard. Do tohto súboru sa zaznamenáva, keď sa nepreplatí alebo odvolá kartou podporovaný inkasný príkaz ELV (platba s ec-kartou a podpisom u obchodníka). Spoločnosť InterCard udelí na základe vyššie popísaných kontrol odporúčania podnikom (ktoré sú pripojené), či je možné akceptovať platby inkasným príkazom. Spoločnosť InterCard môže na tento účel
- Informácie o spätne účtovanom nekrytom inkase pri platbách inkasným príkazom použijú všetky podniky pripojené na jej systém;
- na krátky čas - niekoľko dní - na zabránenie zneužitia karty vyhodnocovať informácie o platbe aj nad rámec obchodníka;
- okrem toho vyhodnocovať len také informácie o platbách, ktoré dostala od podniku.
Údaje poskytnuté spoločnosti InterCard sa využívajú výlučne na vyššie uvedené ciele. Údaje sa nevyužívajú ani neposkytujú ďalej na obchodné alebo marketingové účely. Spoločnosť InterCard zodpovedá za informácie poskytnuté od obchodníka v zmysle spolkového zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na: www.intercard.de/datenschutz

V máji 1998 krajský súd v Hamburgu rozhodol, že integrovaním externých odkazov prevádzkovateľ webovej stránky nesie zodpovednosť aj za obsah stránok, na ktoré takého odkazy smerujú. Tomuto sa podľa spomínaného krajského súdu dá zabrániť iba tak, že sa prevádzkovateľ od takýchto obsahov výslovne dištancuje, k čomu je určené i toto naše vyhlásenie. S obsahmi stránok tretích osôb, ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom odkazov z tejto webovej stránky sa spoločnosť Adrialin GmbH nestotožňuje a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Od nejednoznačných, či dvojzmyselných obsahov sa spoločnosť Adrialin GmbH výslovne dištancuje.

V prípade ďalších otázok na túto tému sme Vám k dispozícii.

Cestovať BEZSTAROSTNE

 • Starostlivosť aj počas Vašej dovolenky
 • Cenová záruka
 • Tisícky spokojných hostí

ZÁRUKA O 50 € VÝHODNEJŠIE

Viac informácií

Člen v

 • Adrialin je členom RDA
 • Adrialin je členom DRV

Partner

 • Adrialin je partnerom chorvátskeho ústredia pre turizmus

Bezpečná platba prostredníctvom

 Prevod a nasledujúce spôsoby úhrady:
PayPal, ťarchopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin vo svete

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE