Ochrana údajov

Čo sa týka Vaších osobných údajov, chceme, aby ste sa na stránkach spoločnosti Adrialin d.o.o. (www.kroatien-adrialin.de) cítili bezpečne.

Preto by sme vás chceli ďalej informovať, na aké účely získavame a spracúvame vaše údaje a ako môžete obhájiť svoje práva.

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu

Prevádzkovateľ zodpovedný za osobné údaje podľa článku 4 odsek 7 GDPR

Adrialin d.o.o.
Krčka 2a
53270 Senj
Kroatien
Telefónne číslo: 02/584 198 57
konateľ: Josip Šojat

2. Všeobecné informácie pre návštevníkov tejto webovej stránky

2.1. Cookies

Na proces rezervácie váš prehliadač sčasti ukladá cookies na pevný disk vášho počítača. Ide pritom o textové súbory, ktoré môžete kedykoľvek zmazať.

Pri prvej návšteve našej webovej stránky si môžete vybrať kategórie súborov cookie, ktoré chcete povoliť.
Rozlišujú sa tieto kategórie:

- Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie a ďalšie technológie sú potrebné na poskytovanie základných služieb webovej lokality, ako sú rezervácie transakcií, bezpečnosť alebo prevencia podvodov.

- Analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na analýzu návštevnosti našich webových stránok. To nám umožňuje pochopiť, ako používatelia pracujú s funkciami, a zlepšiť naše služby a urobiť ich zaujímavejšími. Údaje zhromaždené prostredníctvom analytických súborov cookie sú pseudonymizované.

- Marketingové súbory cookie: Marketingové súbory cookie nám a našim dôveryhodným marketingovým partnerom umožňujú zobrazovať a optimalizovať reklamu pre našu platformu, ktorá je relevantná pre individuálne záujmy používateľa, merať účinnosť kampaní a reklám a vašu interakciu s nimi a prepojiť údaje, ktoré zdieľame s dodávateľmi, v rôznych zariadeniach. Reklama je založená na správaní používateľa, napríklad na vyvolaných cestovných destináciách alebo ubytovaní, ako aj na iných ponukách. Aktivácia marketingových súborov cookie je voliteľná.

Používame tieto základné súbory cookie:

-lng: To je cookie, v ktorom sa ukladá jazyk klienta. Doba platnosti: 1 rok

-booking: To je cookie, ktoré sa vytvorí, keď ste vykonali a odoslali zadania v jednoduchom alebo podrobnom vyhľadávaní, resp. pri výpočte ceny dovolenkového objektu. Tak bude vaša požiadavka pretrvávať počas tejto a nasledujúcich relácií. Doba platnosti: 30 dní

-bookmarks: To je cookie, ktorý sa ukladá, keď zákazník vloží objekt do poznámkového bloku. Obsahom sú čísla objektov vybraných objektov. Doba platnosti 30 dní

-cookie_consent: Tento súbor cookie ukladá, či ste si už vybrali, ktoré súbory cookie sa môžu ukladať vo vašom prehliadači. To znamená, že banner so súbormi cookie sa nezobrazuje pri každom novom zobrazení stránky. Doba platnosti: 1 rok

-cookie_consent_analytics: Tento súbor cookie ukladá, či ste nám dali alebo nedali súhlas na používanie analytických súborov cookie. Doba platnosti: 1 rok

-cookie_consent_marketing: Tento súbor cookie ukladá, či ste súhlasili s používaním marketingových súborov cookie. Doba platnosti: 1 rok

-XSRF-TOKEN: Tento súbor cookie slúži na ochranu zmeny údajov treťou stranou. Tento súbor cookie nie je viazaný na pevné obdobie platnosti a uloží sa pri každom otvorení stránky.

-adrialin_session: Tento súbor cookie slúži na identifikáciu aktuálnej relácie prehliadača. Platnosť: 60 minút

-paypalCancel: Tento súbor cookie ukladá informácie potrebné na zrušenie transakcií pri platbe za rezerváciu prostredníctvom služby PayPal. Platnosť súboru cookie vyprší spolu s reláciou prehliadača.

-townInfo: Tento súbor cookie ukladá informácie na zobrazenie informácií o letovisku na stránke s popisom ubytovania. Platnosť súboru cookie vyprší spolu s reláciou prehliadača.

-LastViewed: Tento súbor cookie ukladá ID posledného navštíveného ubytovacieho zariadenia, aby bolo možné vrátiť sa na predchádzajúcu stránku prostredníctvom tlačidla "späť na objekt". Platnosť tohto súboru cookie vyprší spolu s reláciou prehliadača.

Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie základných služieb a zlepšenie používateľského zážitku na našich webových stránkach. Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosť Adrialin sleduje oprávnený záujem optimalizovať pre vás používateľské prostredie, aby zvýšila predaj svojich ponúk zájazdov. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

V kategórii marketingových súborov cookie používame tieto súbory cookie:

-seen_on: Tento súbor cookie sa používa, keď sa cez našu reklamu na inej internetovej stránke dostanete k popisu nášho objektu alebo zájazdu a tam sa uloží. Uloží sa pritom kód príslušnej internetovej stránky, z ktorej ste sa k nám dostali. Pokiaľ vykonáte rezerváciu, rozhodne sa na rezervačnej stránke pomocou cookie, či sa má realizovať kód pre tzv. conversion tracking. Tak môžeme zistiť, ktoré reklamné inzeráty vedú k rezervácii. Doba platnosti: 30 dní

-pid: To je cookie, ktorý sa umiestňuje len vtedy, keď prichádzate z partnerskej stránky, ktorá odkazuje na Adrialin. Uchováva sa len identifikačné číslo partnera. Doba platnosti: 30 dní

-reference: Tento súbor cookie sa použije, keď budete pri kliknutí na niektorú z našich ponúk na stránke Trivago presmerovaný na našu internetovú stránku. To umožní priradenie ponuky na Trivago k skutočnej rezervácii na našej internetovej stránke. Ukladá sa tu kombinácia písmen a číslic, avšak žiadne ďalšie osobné údaje. Doba platnosti: 30 dní

-utmTerm: Tento súbor cookie sa uloží, keď ste presmerovaný z niektorej z internetových stránok HomeToGo na našu internetovú stránku. Uloží sa pritom Klick ID, cez ktoré ste k nám boli presmerovaný. Tento však v žiadnom prípade neobsahuje osobné údaje, ale používa ho HomeToGo pre svoje interné štatistiky (napr. miesto rezervácie, ktorý objekt bol vybratý, aké filtre sa použili atď.). Doba platnosti: 30 dní

-first: To je cookie, ktoré sa vygeneruje pri vašej prvej návšteve na našej webovej stránke. Obsahom je URL stránky, z ktorej ste k nám prišli, pokiaľ ste predtým klikli na odkaz na externej webovej stránke, ktorý odkazuje na nás. Doba platnosti: 90 dní

-oldOrder: To je cookie, ktorý sa umiestňuje, keď po odmietnutí rezervácie otvoríte pomocou odkazu v e-maile ponúkané alternatívy. Tak môžeme rozpoznať, keď u nás opätovne vykonáte rezerváciu. Doba platnosti: 30 dní

Tieto cookies slúžia na kontrolu úspešnosti marketingových akcií. Bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme vyhodnocovať marketingové kampane a zodpovedajúco ich riadiť Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosť Adrialin sleduje oprávnený záujem vyhodnocovať úspech svojich marketingových kampaní a tieto zodpovedajúco riadiť. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

Tieto cookies slúžia na zlepšenie používania na našej internetovej stránke. Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosť Adrialin sleduje oprávnený záujem optimalizovať pre vás používateľské prostredie, aby zvýšila predaj svojich ponúk zájazdov. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

Používame nasledujúci analytický súbor cookie:

_ga*: Tento súbor cookie je nastavený na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics. Vymazanie získaných údajov sa uskutoční po 26 mesiacoch. Ďalšie informácie o údajoch spracúvaných službou Google Analytics nájdete v bode 2.3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

2.2. Local Storage

Aby sme vám čo najviac uľahčili používanie našej internetovej stránky, používa sa okrem cookies aj takzvaná technika local storage (nazývané aj „lokálne údaje“ a „lokálna pamäť“). Pritom sa údaje ukladajú lokálne v cache vášho prehliadača, ktoré existujú naďalej aj po zatvorení okna prehliadača alebo ukončení programu – pokiaľ ich v cache nevymažete – a dajú sa načítať. Ukladajú sa tu nasledujúce informácie:

 1. appFileName: Tu sa uloží názov súboru pripojeného súboru JavaScript. To je potrebné, aby sa vyprázdnila lokálna pamäť (a iné pamäte prehliadača), keď je k dispozícii nový súbor JavaScript. Tým sa zaistí, že pamäť vo vašom prehliadači je identická s tým, čo zisťujeme v kóde.
 2. appFileDate: Tu sa paralelne s appFileName uloží dátum. To je primárne myslené na sledovateľnosť vo vývoji, takže v prípade problémov vieme chyby rýchlejšie lokalizovať.
 3. navBarFontSize: To je veľkosť písma hlavného menu. Rôzne jazyky majú rôzne dĺžky slov, preto sa veľkosť písma dynamicky prispôsobuje a zapamätá sa, takže hlavné menu je vždy jednoriadkové.
 4. search: Tu sa ukladajú parametre vášho vyhľadávania (napr. termín zájazd, počet osôb, druh objektu).

Použitie local storage slúži na zlepšenie používateľnosti. Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosť Adrialin d.o.o. sleduje oprávnený záujem optimalizovať pre vás používateľské prostredie, aby zvýšila predaj svojich ponúk zájazdov. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

Ak si neprajete, aby sa používali funkcie local storage, potom to môžete zmeniť v nastaveniach svojho prehliadača v závislosti od platformy v operačnom systéme príslušnej aplikácie.

2.3. Google Analytics

Aby sme mohli naďalej zlepšovať našu ponuku, získavame štatistické údaje o jej používaní. Na tento účel používame službu Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google"). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky.

Spracovať možno tieto údaje:

 • Typ/verzia/jazyk prehliadača, typ/značka/model zariadenia a rozlíšenie
 • Používa sa operačný systém,
 • URL odkazovateľa (predtým navštívená stránka),
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (skrátená IP adresa),
 • Čas žiadosti servera,
 • Zobrazené stránky (dátum, čas, URL, názov, dĺžka pobytu),
 • stiahnuté súbory,
 • Kliknuté odkazy na iné webové stránky,
 • Prípadne dosiahnutie špecifických cieľov (konverzie)
 • Približná poloha (krajina a prípadne mesto podľa IP adresy)

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa môžu preniesť na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložiť.

Boli vykonané tieto nastavenia ochrany osobných údajov:

 • Anonymizácia adresy IP;
 • Deaktivovaná reklamná funkcia;
 • Doba uchovávania 14 mesiacov;

Zdieľanie údajov so zdravotným postihnutím (najmä produkty a služby Google, benchmarking, technický účet, špecialista na účty). Na základe nami aktivovanej anonymizácie sa však vaša IP adresa skráti, takže iba cez IP adresu nie je možné priradenie používateľa. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách webovej stránky a na ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresu odoslanú z vášho prehliadača sa v rámci Google Analytics Google nespája s inými údajmi. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cookie a vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) zo strany Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujte plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. Aktuálny odkaz jehttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vymazanie získaných údajov sa uskutoční po 26 mesiacoch.

2.4. Google Remarketing

Na našej stránke sa získavajú a uchovávajú údaje na marketingové účely pomocou technológií Google (Google Remarketing Tag). Z týchto údajov sa môžu vytvárať anonymizované používateľské profily a ukladať do cookies. Tretia strana, vrátane Google, zapínajú reklamy na webových stránkach na internete. Pritom používajú tretí poskytovatelia, vrátane Google, v rámci funkcie remarketing tag cookies na na zapnutie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na našej webovej stránke. Údaje získané pomocou funkcie Remarketing-Tag sa bez vášho osobitného súhlasu nevyužívajú na to, aby sme vás ako návštevníka našej webovej stránky osobne identifikovali a nespájajú sa s osobnými údajmi pomocou anonymizovaného používateľského profilu. Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete deaktivovať na stránke https://adssettings.google.com/authenticated a vyvolať "opt out" Stlačte tlačidlo. Prípadne môžete navštíviť stránku s deaktiváciou iniciatívy sieťovej reklamy na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp zavolajte. Ďalšie informácie o ustanoveniach spoločnosti Google nájdete na adrese http://www.google.com/intl/de/privacy .

2.5. Google Ads

Táto webová lokalita používa Google Ads, online reklamný program spoločnosti Google. V tejto súvislosti sa tiež používa Conversion-Tracking. Ak prídete na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, Google Ads pomocou tohto programu nastaví vo vašom počítači súbor cookie reklamného servera. Cookie stráca platnosť po 90 dňoch. Cookie neobsahuje žiadne údaje na spätnú sledovateľnosť osoby. Pokiaľ používate našu webovú stránku ako používateľ a cookie ešte pracuje, poznáme to my a Google, že ste klikli na príslušnú reklamu a že ste boli presmerovaný na našu webovú stránku. Každý zákazník služby Google Ads má iný súbor cookie. Súbory cookie tak nie sú vysledovateľné prostredníctvom webových stránok klientov reklám. Pomocou údajov získaných prostredníctvom súborov cookie konverzií je možné vytvoriť štatistiky konverzií pre zákazníkov služby Ads. Tak sa my ako zákazník dozvieme celkový počet používateľov, ktorí reagovali na našu inzerciu a ktorí boli presmerovaní na webovú stránku. Nedostávame však od vás žiadne osobné údaje. Pokiaľ nesúhlasíte s procesom sledovania, môžete prostredníctvom svoho prehliadača deaktivovať cookie Google-Conversion-Trackings. V tomto prípade použite funkciu pomocníka prehliadača. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na http://www.google.de/policies/privacy/ .

2.6. Google reCAPTCHA

Na zaistenie dostatočnej bezpečnosti údajov pri odosielaní formulárov používame pri registrácii ako cestovnej kancelárie v prihlásení agentúry a v kontaktnom formulári Service reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. To slúži predovšetkým na rozlíšenie, či zadanie uskutočnila fyzická osoba alebo ide o zneužitie strojovým a automatizovaným spracúvaním, aby formuláre nevypĺňali roboty spamom. Služba zahŕňa odosielanie IP adresy a prípadne ďalších údajov do Google, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA. Pritom platia odlišné ustanovenia o ochrane osobných údajov Google Inc. Ďalšie informácie o usmerneniach spoločnosti Google Inc. o ochrane údajov nájdete na adrese http://www.google.de/intl/de/privacy oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

2.7. Google-Maps

Mapovú službu Google Maps API používame na zobrazenie interaktívnych máp na zobrazenie výsledkov vyhľadávania dovolenkového ubytovania priamo na webovej stránke a umožňujeme pohodlné používanie funkcií mapy. Aby ste mohli používať funkcie Mapy Google, vaša IP adresa, ako aj informácie o používaní máp vaším prehliadačom sa prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia.

Okrem toho sú do mapy Mapy Google integrované aj takzvané fonty Google. Ide o písma od spoločnosti Google. Na zobrazenie fontov Google na mape Google Maps sa z vášho prehliadača vytvorí spojenie so serverom Google a váš prehliadač prenesie vašu IP adresu spoločnosti Google na nezávislé spracovanie údajov. Dodatočné Podmienky používania a Ustanovenia o ochrane údajov Google Maps/Google Earth . Právnym základom je plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností ako začatie obchodného vzťahu na obstaranie dovolenkového ubytovania po zobrazení výsledkov vyhľadávania na základe filtračných kritérií zadaných v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO a na prenos údajov do USA čl. 49 ods. 1 písm. b) DSGVO. Prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení sa zakladá na vykonávacích predpisoch smernice o súkromí a elektronických komunikáciách členských štátov EÚ.

K spracúvaným údajom môžu patriť predovšetkým IP adresy a údaje o lokalite používateľov, ktoré sa však nezískavajú bez ich súhlasu (spravidla sa uskutočňuje v rámci nastavení ich mobilných zariadení). Údaje sa môžu spracúvať v USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

2.8. Účely spracovania a zákonné dôvody pre Google Services

Na monitorovanie a kontrolu úspešnosti našich marketingových kampaní používame služby Google Remarketing a Google Ads. Toto nie je bez poskytnutia údajov možné.

Google Analytics používame na účely získavania informácií o používaní našej internetovej stránky, aby sme mohli optimalizovať používanie našej webovej stránky pre používateľa.

Google Maps používame, aby sme mohli v popisoch objektov zobraziť plány polohy našich objektov a aby sme tak naše produkty mohli lepšie reklamovať.

Google reCAPTCHA používame, aby sme chránili formuláre proti zneužitiu alebo dokonca hackerským útokom a slúži tak aj bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ako online cestovná agentúra máme oprávnený záujem kontrolovať a riadiť úspech našich marketingových akcií, získavať informácie o používaní našej internetovej stránky a chrániť ju proti zneužitiu a čo najlepšie reklamovať naše produkty, aby sme zvýšili obrat. Toto nie je bez poskytnutia údajov možné. Právny základ spracúvania údajov tu teda tvorí článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

2.9. SSL šifrovanie

Vďaka výkonnej technológii SSL šifrovania (Secure Sockets Layer), ako aj vďaka bezpečnostným štandardom PCT (Private Communication Technology), ktoré podporujú všetky bežné prehliadače, sú vaše transakcie chránené. SSL zašifruje vaše osobné údaje predtým, ako sa odošlú cez internet. Tak je obchodná transakcia cez internet rovnako bezpečná ako cez telefón. Keď váš prehliadač nepodporuje bezpečné transakcie alebo nechcete realizovať online transakcie, môžete nám svoju objednávku zavolať na +421 (0)2 584 198 57 od pondelka do piatku (okrem sviatkov) od 9.00 do 18.00 h. Pracovník osobne prijme vaše informácie.

2.10. Prepojenie na iné stránky

Rozsudkom z mája 1998 rozhodol krajinský súd v Hamburgu, že prevádzkovateľ môže byť spoluzodpovedný za obsahy prepojených stránok na základe odkazov, ktoré integroval na svojej stránke. Tomuto sa dá podľa krajinského súdu zabrániť len tak, že sa výslovne dištancujeme od týchto obsahov, čo robíme týmto vyhlásením. Cudzie obsahy na stránkach, ktoré sú dostupné cez odkazy z tejto webovej stránky si spoločnosť Adrialin neosvojuje a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Adrialin sa výslovne dištancuje od neprípustných alebo dvojzmyslených obsahov.

3. Facebook Fanpage

Keď navštívite našu facebookovú fanpage, zaznamenávajú sa tam vaše osobné údaje. Keď ste prihlásený, sú to údaje z vášho profilu na Facebooku. V každom prípade je to vaša IP adresa a informácie o prehliadači. Tieto údaje spracúva Facebook Ireland a my v spoločnej zodpovednosti. Príslušnú dohodu si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Spracovanie sa uskutočňuje na základe článku 6 odsek 1 písm. f GDPR EÚ (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov podnikovo-hospodárskeho a komunikatívneho typu o ponuku informačných a komunikačných kanálov v sociálnych médiách, tu Facebook). Všetky práva, ako sú tu uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, platia ja pre facebookovú fangpage.

4. Spracovanie údajov klientov a zainteresovaných osôb

4.1. Účely a právne základy spracovania údajov, dôsledky neposkytnutia a doba uchovávania

4.1.1. Kontaktný formulár na našej webovej stránke a e-maily

Vaše komunikačné údaje a správy, ktoré ste poslali na našu webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom, uchovávame na účely spracovania vašej žiadosti k určitej ponuke zájazdu alebo k vašej rezervácii, na vypracovanie ponúk na vašu žiadosť a na následné otázky na obdobie 6 rokov. Získavanie, uchovávanie a poskytovanie sa preto uskutočňuje na účely predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby a na splnenie zmluvy s dotknutou osobou na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov vám nemôžeme odpovedať na vaše otázky.

4.1.2. Údaje, ktoré nám poskytnete pri rezervácii

Pri rezervácii nám poskytujete svoje meno a priezvisko, ako aj mená a priezviská spolucestujúcich, svoju adresu, komunikačné údaje, údaje o narodení, prípadne vek detí a svoje platobné údaje. Ďalej sa nahrá a uloží IP adresa. Ak neuskutočňujete rezerváciu sami, ale prostredníctvom cestovnej kancelárie, poskytne nám údaje cestovná kancelária. Poskytnutie týchto údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Tieto sa používajú na nasledujúce účely:

 1. Splnenie zmluvy o zájazde uzavretej s nami
  Rezervácia, zmena rezervácie a prípadné stornovanie cestovných služieb u poskytovateľov služieb
 2. Fakturácia
  Faktúry, elektronický platobný styk a platby kreditnými kartami, upomienky, inkaso, vyúčtovanie s poskytovateľmi služieb
 3. Servisné služby
  Potvrdenie rezervácie, zaznamenávanie želaní hostí, reklamácie, hlásenia škôd (ochrana proti stornovaniu zájazdu), vypracovanie podkladov zájazdu
 4. Ankety hostí a marketingové akcie
  Hodnotenia cestovných služieb a našich služieb, informácie o ponukách zájazdov

Údaje, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy o zájazde, fakturáciu a servisné služby, sa spracúvajú na právnom základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné rezervovať požadované cestovné služby u poskytovateľov služieb, zodpovedať na vaše otázky, poslať vám dokumentáciu k zájazdu a splniť s vami zmluvu o zájazde.

Právnym dôvodom na vykonávanie ankiet s hosťami a marketingové akcie je článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f). Spoločnosť Adrialin má oprávnený záujem, aby nechala svojim klientom ohodnotiť rezervované cestovné služby a vlastné servisné služby na účely zaistenia kvality a reklamovať svoje ponuky zájazdov, aby zvýšila obrat. Pretože požiadavky na hodnotenie a ponuky zájazdu sa odosielajú len existujúcim klientom, ktorí už prejavili svoj záujem o ponuky a služby, nie je možné vychádzať z toho, že by tým boli porušené základné práva dotknutých osôb. Bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme doručiť hodnotenie o našich službách a/alebo rezervovaných cestovných službách a poslať vám ponuky zájazdov. Proti tomuto zasielaniu však môžete vzniesť námietku bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb, a to zaslaním e-mailu na adresu dataprivacy@adrialin.com odoslať. Po doručení námietky zasielanie zastavíme.

Zmluvné údaje sa uchovávajú na obdobie 6 rokov. Faktúry a finančné transakcie sa musia podľa zákona uchovávať 10 rokov.

4.2. Príjemca údajov

Vaše údaje sa ukladajú na našich vlastných backend systémoch na webhostingových serveroch a na cloudovom serveri. Majú k nim prístup naši vlastní zamestnanci, ako aj zamestnanci v a Servisná spoločnosť, pretože tieto za nás preberajú starostlivosť za klientov a na tieto účely potrebujú mať prístup k vašej rezervácii a vašim údajom. Takisto musí mať prístup náš daňový poradca, pretože tento za nás vykonáva finančné účtovníctvo a potrebuje prístup do nášho systému na zaúčtovanie prichádzajúcich platieb. Poskytovanie vašich údajov sa tu uskutočňuje na právnom základe splnenia zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame ako prevádzkovateľ (článok 6, odsek 1, veta 1, písmená b a c GDPR)

V závislosti od toho, akú ponuku si u nás rezervujete, postúpia sa vaše osobné údaje buď priamo alebo cez rezervačné systémy a technických poskytovateľov poskytovateľom služieb (prenajímateľom, hotelom, leteckým spoločnostiam, konsolidátorom, domácim agentúram, databázam lôžok, požičovniam vozidiel). Poskytnutie vašich údajov sa v tomto prípade tiež zakladá na splnení zmluvy o zájazde s vami (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno b GDPR)

Fakturačné a platobné údaje sa poskytujú technickým poskytovateľom, peňažnými inštitútom a poskytovateľom platobných služieb, nášmu daňovému poradcovi a na požiadanie finančným úradom. Pokiaľ svoju rezerváciu zaplatíte kreditnou kartou alebo okamžitým prevodom, zadáte svoje platobné údaje do formulára, ktorý je integrovaný do nášho rezervačného formulára, spoločnosti BS PAYONE GmbH, ktorá spracúva údaje pre nás na vlastnú zodpovednosť Vaše platobné údaje sa v tomto prípade neuložia v našich systémoch. Právny základ pre poskytovanie vašich údajov technickým poskytovateľom služieb, peňažným inštitútom a poskytovateľom platobných služieb tvorí splnenie zmluvy o zájazde s vami (článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR). Poskytovanie údajov daňovému poradcovi a prípadne finančným úradom sa opiera o právny základ splnenia zákonnej povinnosti z našej strany podľa článku 6, odsek 1, veta 1 písmeno c GDPR.

Ak si nesplníte svoje platobné povinnosti, budú vaše údaje postúpené po zodpovedajúcej upomienke inkasnej službe. V prípade právneho sporu môžu byť údaje poskytnuté advokátovi alebo súdu. Poskytovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na účely záujmov spoločnosti na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno F GDPR.

Na účely zákazníckej ankety môžu byť údaje poskytnuté spoločnosti Trustpilot A/S, Pilestrædet 58, 5, 1112 Copenhagen, Dänemark und an die TÜV Saarland Holding GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar, Nemecko. Poskytovanie údajov sa uskutočňuje v rámci oprávneného záujmu spoločnosti Adrialin d.o.o. na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f GDPR.

Pokiaľ na prenos vašich údajov využívame poskytovateľov služieb a rezervačné systémy, starostlivo ich vyberáme, písomne poverujeme a sú viazaní našimi pokynmi. Pravidelne ich kontrolujeme. Poskytovatelia služieb tieto údaje neposkytnú tretím stranám, ale po splnení zmluvy ich vymažú. splnení zmluvy a po uplynutí zákonných lehôt na uchovávanie, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie uchovávanie. ukladanie nad tento rámec.

5. Spracovanie údajov obchodnými partnermi a ich zamestancami

5.1. Účely a právne základy spracovania údajov, dôsledky neposkytnutia a doba uchovávania

5.1.1. Cestovné kancelárie a voľní obchodní zástupcovia

Ako cestovná kancelária alebo voľný obchodný zástupca máte možnosť registrovať sa na našej webovej stránke pre prihlásenie agentúry. Údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, využívame na rýchle nadviazanie kontaktu s vami s ohľadom na vykonanú rezerváciu a na vyúčtovanie a vyplatenie provízie. Pokiaľ sa vaše údaje spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia údajov nemôže ako cestovná kancelária urobiť u nás rezerváciu a získať províziu za sprostredkovanie našich zájazdov. Vymazanie údajov zmluvy sa uskutočňuje 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Na vyúčtovanie provízií a finančné transakcie platí lehota uchovávania v trvaní 10 rokov.

5.1.2. Poskytovatelia služieb: prenajímateľ, hotel, partnerská agentúra, databáza lôžok, požičovňa áut, letecké spoločnosti, konsolidátor

Údaje, ktoré nám poskytnete ako poskytovateľ služieb, využívame na účely rýchleho nadviazania kontaktu v súvislosti s jednotlivými ustanoveniami zmluvného vzťahu, konkrétnej rezervácie, vypracovania podkladov zájazdu pre našich klientov a na vyúčtovanie a vyplatenie rezervácií. Pokiaľ sa vaše údaje spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia údajov nie je možné rezervovať u vás služby pre našich klientov a vyplatiť vám dohodnuté odmeny za rezervácie. Vymazanie údajov zmluvy sa uskutočňuje 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Pre vyúčtovania s poskytovateľmi služieb a finančné transakcie platí zákonná doba uchovávania v trvaní 10 rokov.

Podľa smernice DAC7 sme povinní zhromažďovať od vás informácie o vašich osobných údajoch (adresa bydliska, dátum a miesto narodenia), o vašich daňových a platobných údajoch a o vašich nehnuteľnostiach a odovzdávať uskutočnené transakcie daňovým úradom. Spracúvanie týchto údajov je preto založené na právnom základe zákonnej povinnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. c) GDPR. Bez poskytnutia údajov nebudeme môcť splniť našu zákonnú povinnosť podľa DAC7. Na tieto údaje sa vzťahuje zákonná lehota uchovávania 10 rokov.

5.1.3. Ostatní obchodní partneri

Ako obchodný partner nám často poskytujete kontaktné údaje svojich zamestnancov. Tieto sa uchovávajú a využívajú pre rýchle kontaktovanie s ohľadom na jednotlivé ustanovenia zmluvného vzťahu alebo pre všeobecné otázky. Spracúvanie sa opiera o právny základ plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov sa s vami nemôžeme rýchlo skontaktovať. Vymazanie vašich údajov sa uskutoční ihneď po zmene kontaktnej osoby alebo najneskôr 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Pre faktúry, ktoré ste nám vystavili a finančné transakcie platí doba uchovávania 10 rokov.

5.2. Príjemca údajov

Vaše údaje ako cestovnej kancelárie, obchodného zástupcu alebo poskytovateľa služieb sa ukladajú na našich vlastných backend systémoch na hostingových serveroch a na cloudovom serveri. Majú k nim prístup naši vlastní zamestnanci, ako aj zamestnanci v a Servisná spoločnosť, pretože tieto za nás preberajú starostlivosť o agentúru a poskytovateľov služieb a na tento účel potrebujú prístup k vašim údajom. Poskytovanie na tieto miesta sa opiera o základ splnenia zmluvy s vami podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Takisto k nim potrebuje prístup náš daňový poradca, pretože tento za nás preberá finančné účtovníctvo, aby mohol zaúčtovať vyúčtovania provízií a poskytovateľov služieb a mohol vám vyplatiť príslušné sumy. Poskytovanie údajov sa preto uskutočňuje na splnenie zákonnej povinnosti z našej strany (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR).

Ako poskytovateľ služieb nám spravidla poskytujete súradnice svojich objektov. Používame ich, aby sme mohli zobraziť ich polohu na našej internetovej stránke v plánoch polohy na Google-Maps a zodpovedajúco inzerovať vaše objekty. Okrem toho ich poskytujeme spolu s vašim menom, adresou a prípadne s vašimi komunikačnými údajmi a popisom cesty spolu s dokumentáciou k zájazdu, aby títo mohli bez problémov nájsť rezervovaný objekt. Poskytovanie vašich údajov sa tak uskutočňuje v rámci plnenia zmluvy s vami na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR.

Ako iný obchodný partner ukladá komunikačné údaje vašej kontaktnej osoby náš oprávnený zamestnanec do svojho programu na správu e-mailových údajov. Tak je zaručené, že len on môže spracúvať vaše osobné údaje. Poskytnutie na iné miesta sa uskutočňuje len s vaším súhlasom.

Fakturierungs- und Zahlungsdaten werden an technische Anbieter, Geldinstitute und Zahlungsdienstleister, zum Zwecke der Vertragserfüllung nach Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe b) DSGVO weitergeleitet. Ďalej sú údaje poskytnuté nášmu daňovému poradcovi na účely účtovníctva a prípadne na požiadanie daňovým úradom. Základom poskytnutia vašich údajov tvorí splnenie zákonnej povinnosti z našej strany podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR.

V prípade právneho sporu môžu byť údaje poskytnuté advokátovi alebo súdu. Poskytovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na účely oprávnených záujmov na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

Pokiaľ sa na doručenie vašich údajov využívajú technickí poskytovatelia služieb, starostlivo ich vyberáme, písomne poverujeme a sú viazaní našimi pokynmi. Pravidelne ich kontrolujeme. Poskytovatelia služieb tieto údaje neposkytnú tretej strane, ale ich po splnení zmluvy a skončení zákonných lehôt uchovávania vymažú, pokiaľ ste nesúhlasili s uchovávaním nad rámec uvedeného.

5.3. Prenos údajov do tretieho štátu

Ako je vysvetlené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, využívame služby, ktorých poskytovatelia sa čiastočne nachádzajú v takzvaných tretích krajinách (napríklad v USA), t. j. v krajinách, ktorých úroveň ochrany údajov nezodpovedá úrovni ochrany údajov v Európskej únii. Ak je to tak a Európska komisia nevydala pre tieto krajiny rozhodnutie o primeranosti (článok 45 GDPR), prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri každom prenose údajov. Medzi ne patria okrem iného štandardné zmluvné doložky Európskej únie. Ak to nie je možné, prenos údajov zakladáme na výnimkách podľa článku 49 DSGVO, najmä na vašom výslovnom súhlase.

Ak sa plánuje prenos z tretej krajiny a nie je prijaté rozhodnutie o primeranosti alebo vhodné záruky, je možné a existuje riziko, že orgány v príslušnej tretej krajine (napr. spravodajské služby) môžu získať prístup k preneseným údajom s cieľom ich zhromažďovania a analýzy a že nie je možné zaručiť vymáhateľnosť vašich práv dotknutej osoby.

6. Vaše práva na ochranu osobných údajov

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informáciu o u nás uchovávaných osobných údajoch (článok 15 GDPR). Toto sa týka aj príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým sa poskytujú údaje a účelu uchovávania. Okrem toho máte za predpokladov článku 16 GDPR požadovať opravu a/alebo za predpokladov článku 17 GDPR vymazanie a/alebo za predpokladov článku 18 GDPR obmedzenie spracúvania. Ďalej môžete kedykoľvek požadovať prenos údajov za podmienok článku 20 GDPR – pokiaľ sú údaje ešte u nás uložené.

V prípade spracúvania osobných údajov na plnenie úloh vo verejnom záujme (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno e) GDPR alebo na účely oprávnených záujmov (článok 6, odsek 1, veta 1 písmeno f) GDPR) môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade nesúhlasu musíme ukončiť akékoľvek ďalšie spracovanie vašich údajov na vyššie uvedené účely, iba ak,

- existujú záväzné, zákonom chránené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
- spracúvanie je potrebné na uplatnenie, vykonanie a ochranu právnych nárokov.

Proti spracúvaniu údajov je možné namietať za predpokladov článku 21, odsek 1 GDPR z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie dotknutej osoby.

Okrem toho máte možnosť sťažovať sa na úrade na Croatian Personal Data Protection Agency (https://azop.hr) o okolnostiach ktorých sa týka zákon o ochrane osobných údajov.

7. Kontakt

Všetky žiadosti o informácie, žiadosti o informácie, odvolania alebo námietky proti spracovaniu údajov zasielajte e-mailom na adresu dataprivacy@adrialin.com alebo listom na adresu uvedenú v bode 1.