dovolenka v Chorvátsku s Adrialinom

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Čo sa týka Vaších osobných údajov, chceme, aby ste sa na stránkach spoločnosti Adrialin GmbH (www.kroatien-adrialin.de) cítili bezpečne.

Preto by sme vás chceli ďalej informovať, na aké účely získavame a spracúvame vaše údaje a ako môžete obhájiť svoje práva.

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu

Prevádzkovateľ zodpovedný za osobné údaje podľa článku 4 odsek 7 GDPR

Adrialin GmbH
Werftestrasse 4
6005 Luzern
Schweiz
Telefonnummer: +49 (0)7255 9880 0
E-Mail: info@adrialin.ch
Geschäftsführer: Markus Graw

Zástupca spoločnosti Adrialin GmbH v Európskej únii pre otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je
Adrialin GmbH
Klehestraße 3-5
76571 Gaggenau
Deutschland
Telefonnummer: +49 (0)7225 9880 0
E-Mail: info@adrialin.de
Geschäftsführer: Josip Sojat

2. Všeobecné informácie pre návštevníkov tejto webovej stránky

2.1. Cookies

Na proces rezervácie váš prehliadač sčasti ukladá cookies na pevný disk vášho počítača. Ide pritom o textové súbory, ktoré môžete kedykoľvek zmazať. Väčšina webových prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Nastavenie prehliadača môžete zmeniť aj individuálne.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o umiestňovaní cookies, ad hoc rozhodovať o prijatí alebo prijímanie cookies zásadne vylúčiť. Pri neprijatí cookies môže byť funkčnosť nášho portálu obmedzená.

Po využití Vášho prehliadača zostanú zachované nasledujúce cookies:

-pid: To je cookie, ktorý sa umiestňuje len vtedy, keď prichádzate z partnerskej stránky, ktorá odkazuje na Adrialin. Uchováva sa len identifikačné číslo partnera. Doba platnosti: 30 dní

-reference: Tento súbor cookie sa použije, keď budete pri kliknutí na niektorú z našich ponúk na stránke Trivago presmerovaný na našu internetovú stránku. To umožní priradenie ponuky na Trivago k skutočnej rezervácii na našej internetovej stránke. Ukladá sa tu kombinácia písmen a číslic, avšak žiadne ďalšie osobné údaje. Doba platnosti: 30 dní

-utm_term: Tento súbor cookie sa uloží, keď ste presmerovaný z niektorej z internetových stránok HomeToGo na našu internetovú stránku. Uloží sa pritom Klick ID, cez ktoré ste k nám boli presmerovaný. Tento však v žiadnom prípade neobsahuje osobné údaje, ale používa ho HomeToGo pre svoje interné štatistiky (napr. miesto rezervácie, ktorý objekt bol vybratý, aké filtre sa použili atď.). Doba platnosti: 30 dní

-first: To je cookie, ktoré sa vygeneruje pri vašej prvej návšteve na našej webovej stránke. Obsahom je URL stránky, z ktorej ste k nám prišli, pokiaľ ste predtým klikli na odkaz na externej webovej stránke, ktorý odkazuje na nás. Doba platnosti: 90 dní

-oldOrder: To je cookie, ktorý sa umiestňuje, keď po odmietnutí rezervácie otvoríte pomocou odkazu v e-maile ponúkané alternatívy. Tak môžeme rozpoznať, keď u nás opätovne vykonáte rezerváciu. Doba platnosti: 30 dní

Tieto cookies slúžia na kontrolu úspešnosti marketingových akcií. Bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme vyhodnocovať marketingové kampane a zodpovedajúco ich riadiť Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosť Adrialin GmbH sleduje oprávnený záujem vyhodnocovať úspech svojich marketingových kampaní a tieto zodpovedajúco riadiť. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

-lng: To je cookie, v ktorom sa ukladá jazyk klienta. Doba platnosti: 1 rok

-booking: To je cookie, ktoré sa vytvorí, keď ste vykonali a odoslali zadania v jednoduchom alebo podrobnom vyhľadávaní, resp. pri výpočte ceny dovolenkového objektu. Tak bude vaša požiadavka pretrvávať počas tejto a nasledujúcich relácií. Doba platnosti: 30 dní

-merkzettel: To je cookie, ktorý sa ukladá, keď zákazník vloží objekt do poznámkového bloku. Obsahom sú čísla objektov vybraných objektov. Doba platnosti 30 dní

-cookieconsent_status: To je cookie, ktorý sa umiestni, keď akceptujete používanie cookie. Tak sa správa nezobrazí pri každom novom otvorení stránky. Doba platnosti: 1 rok

Tieto cookies slúžia na zlepšenie používania na našej internetovej stránke. Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosť Adrialin GmbH sleduje oprávnený záujem optimalizovať pre vás používateľské prostredie, aby zvýšila predaj svojich ponúk zájazdov. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

2.2. Google Analytics

Aby sme mohli naďalej zlepšovať našu ponuku, získavame štatistické údaje o jej používaní. Nato používame službu Google Analytics. Tým sa zaistí, že sa neuskutoční žiadne prepojenie s vyššie uvedenými cookies. Google nás zaväzuje reprodukovať nasledujúce vyhlásenie:

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookie o vašou používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Na základe nami aktivovanej anonymizácie sa však vaša IP adresa skráti, takže iba cez IP adresu nie je možné priradenie používateľa. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách webovej stránky a na ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresu odoslanú z vášho prehliadača sa v rámci Google Analytics Google nespája s inými údajmi. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cookie a vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) zo strany Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujte plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. Aktuálny odkaz jehttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vymazanie získaných údajov sa uskutoční po 26 mesiacoch.

2.3. Google Remarketing

Na našej stránke sa získavajú a uchovávajú údaje na marketingové účely pomocou technológií Google (Google Remarketing Tag). Z týchto údajov sa môžu vytvárať anonymizované používateľské profily a ukladať do cookies. Tretia strana, vrátane Google, zapínajú reklamy na webových stránkach na internete. Pritom používajú tretí poskytovatelia, vrátane Google, v rámci funkcie remarketing tag cookies na na zapnutie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na našej webovej stránke. Údaje získané pomocou funkcie Remarketing-Tag sa bez vášho osobitného súhlasu nevyužívajú na to, aby sme vás ako návštevníka našej webovej stránky osobne identifikovali a nespájajú sa s osobnými údajmi pomocou anonymizovaného používateľského profilu. Sie können die Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren, indem Sie die Seite https://adssettings.google.com/authenticated aufrufen und den "opt out" Button betätigen. Alternativ können Sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp aufrufen. Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google finden Sie unter http://www.google.com/intl/de/privacy .

2.4. Google AdWords

Táto webová stránka používa Google Adwords, online marketingový program spoločnosti Google Inc. V tejto súvislosti sa tiež používa Conversion-Tracking. Pomocou programu umiestni Google AdWords na váš počítač cookie, keď sa na našu webovú stránku dostanete cez reklamu Google. Cookie stráca platnosť po 90 dňoch. Cookie neobsahuje žiadne údaje na spätnú sledovateľnosť osoby. Pokiaľ používate našu webovú stránku ako používateľ a cookie ešte pracuje, poznáme to my a Google, že ste klikli na príslušnú reklamu a že ste boli presmerovaný na našu webovú stránku. Každý zákazník Google AdWords má pritom iný cookie. Týmto spôsobom nie sú cookies sledovateľné cez webové stránky zákazníkov AdWords. S pomocou údajov, ktoré sú získané pomocou conversion cookies, je možné vytvárať conversion štatistiky pre AdWords klienta. Tak sa my ako zákazník dozvieme celkový počet používateľov, ktorí reagovali na našu inzerciu a ktorí boli presmerovaní na webovú stránku. Nedostávame však od vás žiadne osobné údaje. Pokiaľ nesúhlasíte s procesom sledovania, môžete prostredníctvom svoho prehliadača deaktivovať cookie Google-Conversion-Trackings. V tomto prípade použite funkciu pomocníka prehliadača. Zu den Datenschutzbestimmungen von Google erfahren Sie Näheres unter http://www.google.de/policies/privacy/ .

2.5. Google reCAPTCHA

Na zaistenie dostatočnej bezpečnosti údajov pri odosielaní formulárov používame pri registrácii ako cestovnej kancelárie v prihlásení agentúry a v kontaktnom formulári Service reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. To slúži predovšetkým na rozlíšenie, či zadanie uskutočnila fyzická osoba alebo ide o zneužitie strojovým a automatizovaným spracúvaním, aby formuláre nevypĺňali roboty spamom. Služba zahŕňa odosielanie IP adresy a prípadne ďalších údajov do Google, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA. Pritom platia odlišné ustanovenia o ochrane osobných údajov Google Inc. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google Inc. finden Sie unter http://www.google.de/intl/de/privacy oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

2.6. Účely spracovania a zákonné dôvody pre Google Services

Služby Google Remarketing a Google AdWords používame, aby sme mohli kontrolovať a riadiť úspech našich marketingových kampaní. Toto nie je bez poskytnutia údajov možné.

Google Analytics používame na účely získavania informácií o používaní našej internetovej stránky, aby sme mohli optimalizovať používanie našej webovej stránky pre používateľa.

Google reCAPTCHA používame, aby sme chránili formuláre proti zneužitiu alebo dokonca hackerským útokom a slúži tak aj bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ako online cestovná agentúra máme oprávnený záujem kontrolovať a riadiť úspech našich marketingových akcií, získavať informácie o používaní našej internetovej stránky a chrániť ju proti zneužitiu. Právnym základom spracúvania údajov tu teda tvorí článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

2.7. SSL šifrovanie

Vďaka výkonnej technológii SSL šifrovania (Secure Sockets Layer), ako aj vďaka bezpečnostným štandardom PCT (Private Communication Technology), ktoré podporujú všetky bežné prehliadače, sú vaše transakcie chránené. SSL zašifruje vaše osobné údaje predtým, ako sa odošlú cez internet. Tak je obchodná transakcia cez internet rovnako bezpečná ako cez telefón. Keď váš prehliadač nepodporuje bezpečné transakcie alebo nechcete realizovať online transakcie, môžete nám svoju objednávku zavolať na +421 (0)2 584 198 57 od pondelka do piatku (okrem sviatkov) od 9.00 do 18.00 h. Pracovník osobne prijme vaše informácie.

2.8. Prepojenie na iné stránky

Rozsudkom z mája 1998 rozhodol krajinský súd v Hamburgu, že prevádzkovateľ môže byť spoluzodpovedný za obsahy prepojených stránok na základe odkazov, ktoré integroval na svojej stránke. Tomuto sa dá podľa krajinského súdu zabrániť len tak, že sa výslovne dištancujeme od týchto obsahov, čo robíme týmto vyhlásením. Cudzie obsahy na stránkach, ktoré sú dostupné cez odkazy z tejto webovej stránky si spoločnosť Adrialin GmbH neosvojuje a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Adrialin GmbH sa výslovne dištancuje od neprípustných alebo dvojzmyslených obsahov.

3. Facebook Fanpage

Keď navštívite našu facebookovú fanpage, zaznamenávajú sa tam vaše osobné údaje. Keď ste prihlásený, sú to údaje z vášho profilu na Facebooku. V každom prípade je to vaša IP adresa a informácie o prehliadači. Tieto údaje spracúva Facebook Ireland a my v spoločnej zodpovednosti. S tým súvisiacu dohodu si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Spracovanie sa uskutočňuje na základe článku 6 odsek 1 písm. f GDPR EÚ (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov podnikovo-hospodárskeho a komunikatívneho typu o ponuku informačných a komunikačných kanálov v sociálnych médiách, tu Facebook). Všetky práva, ako sú tu uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, platia ja pre facebookovú fangpage.

4. Spracovanie údajov klientov a zainteresovaných osôb

4.1. Účely a právne základy spracovania údajov, dôsledky neposkytnutia a doba uchovávania

4.1.1. Kontaktný formulár na našej webovej stránke a e-maily

Vaše komunikačné údaje a správy, ktoré ste poslali na našu webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom, uchovávame na účely spracovania vašej žiadosti k určitej ponuke zájazdu alebo k vašej rezervácii, na vypracovanie ponúk na vašu žiadosť a na následné otázky na obdobie 6 rokov. Získavanie, uchovávanie a poskytovanie sa uskutočňuje na účely predzmluvných opatrení na požiadanie dotknutej osoby a na splnenie zmluvy dotknutej osoby na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov vám nemôžeme odpovedať na vaše otázky.

4.1.2. Údaje, ktoré nám poskytnete pri rezervácii

Pri rezervácii nám poskytujete svoje meno a priezvisko, ako aj mená a priezviská spolucestujúcich, svoju adresu, komunikačné údaje, údaje o narodení, prípadne vek detí a svoje platobné údaje. Ďalej sa nahrá a uloží IP adresa. Ak neuskutočňujete rezerváciu sami, ale prostredníctvom cestovnej kancelárie, poskytne nám údaje cestovná kancelária. Poskytnutie týchto údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Tieto sa používajú na nasledujúce účely:

 1. Splnenie zmluvy o zájazde uzavretej s nami
  Rezervácia, zmena rezervácie a prípadné stornovanie cestovných služieb u poskytovateľov služieb
 2. Fakturácia
  Faktúry, elektronický platobný styk a platby kreditnými kartami, upomienky, inkaso, vyúčtovanie s poskytovateľmi služieb
 3. Servisné služby
  Potvrdenie rezervácie, zaznamenávanie želaní hostí, reklamácie, hlásenia škôd (ochrana proti stornovaniu zájazdu), vypracovanie podkladov zájazdu
 4. Ankety hostí a marketingové akcie
  Hodnotenia cestovných služieb a našich služieb, informácie o ponukách zájazdov

Údaje, ktoré sú potrebné na účely splnenia zmluvy o zájazde, fakturácie a servisných služieb, sa spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné rezervovať požadované cestovné služby u poskytovateľov služieb, zodpovedať na vaše otázky, poslať vám dokumentáciu k zájazdu a splniť s vami zmluvu o zájazde.

Právnym dôvodom na vykonávanie ankiet s hosťami a marketingové akcie je článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f). Spoločnosť Adrialin GmbH má oprávnený záujem, aby nechala svojim klientom ohodnotiť rezervované cestovné služby a vlastné servisné služby na účely zaistenia kvality a reklamovať svoje ponuky zájazdov, aby zvýšila obrat. Pretože požiadavky na hodnotenie a ponuky zájazdu sa odosielajú len existujúcim klientom, ktorí už prejavili svoj záujem o ponuky a služby, nie je možné vychádzať z toho, že by tým boli porušené základné práva dotknutých osôb. Bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme doručiť hodnotenie o našich službách a/alebo rezervovaných cestovných službách a poslať vám ponuky zájazdov. Dieser Zusendung können Sie jedoch widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen, indem Sie eine E-Mail an dataprivacy@adrialin.com schicken. Po doručení námietky zasielanie zastavíme.

Zmluvné údaje sa uchovávajú na obdobie 6 rokov. Faktúry a finančné transakcie sa musia podľa zákona uchovávať 10 rokov.

4.2. Príjemca údajov

Vaše údaje sa ukladajú v našom vlastných zálohovacích systémoch. Majú k nim prístup naši vlastní zamestnanci, ako aj zamestnanci v našej materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti, pretože tieto za nás preberajú starostlivosť za klientov a na tieto účely potrebujú mať prístup k vašej rezervácii a vašim údajom. Takisto musí mať prístup náš daňový poradca, pretože tento za nás vykonáva finančné účtovníctvo a potrebuje prístup do nášho systému na zaúčtovanie prichádzajúcich platieb. Poskytovanie vašich údajov sa tu uskutočňuje na právnom základe splnenia zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame ako prevádzkovateľ (článok 6, odsek 1, veta 1, písmená b a c GDPR)

V závislosti od toho, akú ponuku si u nás rezervujete, postúpia sa vaše osobné údaje buď priamo alebo cez rezervačné systémy a technických poskytovateľov poskytovateľom služieb (prenajímateľom, hotelom, leteckým spoločnostiam, konsolidátorom, domácim agentúram, databázam lôžok, požičovniam vozidiel). Poskytnutie vašich údajov sa v tomto prípade tiež zakladá na splnení zmluvy o zájazde s vami (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno b GDPR)

Fakturačné a platobné údaje sa poskytujú technickým poskytovateľom, peňažnými inštitútom a poskytovateľom platobných služieb, nášmu daňovému poradcovi a na požiadanie finančným úradom. Právny základ pre poskytovanie vašich údajov technickým poskytovateľom služieb, peňažným inštitútom a poskytovateľom platobných služieb tvorí splnenie zmluvy o zájazde s vami (článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR). Poskytovanie údajov daňovému poradcovi a prípadne finančným úradom sa opiera o právny základ splnenia zákonnej povinnosti z našej strany podľa článku 6, odsek 1, veta 1 písmeno c GDPR.

Ak si nesplníte svoje platobné povinnosti, budú vaše údaje postúpené po zodpovedajúcej upomienke inkasnej službe. V prípade právneho sporu môžu byť údaje poskytnuté advokátovi alebo súdu. Poskytovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na účely záujmov spoločnosti na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno F GDPR.

Na účely zákazníckej ankety môžu byť údaje poskytnuté spoločnosti Trustpilot A/S, Pilestrædet 58, 5, 1112 Copenhagen, Dänemark und an die TÜV Saarland Holding GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar, Nemecko. Poskytovanie údajov sa uskutočňuje v rámci oprávneného záujmu spoločnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f GDPR.

Pokiaľ na prenos vašich údajov využívame poskytovateľov služieb a rezervačné systémy, starostlivo ich vyberáme, písomne poverujeme a sú viazaní našimi pokynmi. Pravidelne ich kontrolujeme. Poskytovatelia služieb tieto údaje neposkytnú tretej strane, ale ich po splnení zmluvy a po skončení zákonných lehôt uchovávania vymažú, pokiaľ ste nesúhlasili s uchovaním nad rámec uvedeného.

4.3. Prenos údajov do tretieho štátu

Vaše údaje sa získavajú a spracúvajú u nás v našom sídle firmy vo Švajčiarsku. Prenos údajov v rámci Švajčiarska je podľa čl. 45, odsek 1 GDPR prípustný, pretože Európska komisia rozhodla, že Švajčiarsko ponúka primeranú úroveň ochrany. Naše materské a dcérske spoločnosti a kancelária daňového poradcu, ktoré majú prístup k našim backend systémom, ako aj technickí poskytovatelia služieb a poskytovatelia služieb, ktorým poskytujeme vaše údaje, sa nachádzajú výlučne v Európskej únii. Predsa je však v závislosti od cieľa vašej cesty možné, že naši poskytovatelia služieb musia vaše údaje poskytnúť aj úradom alebo spoločnostiam v tretích krajinách, aby mohli naplniť zmluvu o zájazde. V tomto prípade sa opiera prenos vašich osobných údajov o ustanovenie o výnimkách článku 49, odsek 1, písmeno b) GDPR, pretože je prenos potrebný na splnenie zmluvy o zájazde.

5. Spracovanie údajov obchodnými partnermi a ich zamestancami

5.1. Účely a právne základy spracovania údajov, dôsledky neposkytnutia a doba uchovávania

5.1.1. Cestovné kancelárie a voľní obchodní zástupcovia

Ako cestovná kancelária alebo voľný obchodný zástupca máte možnosť registrovať sa na našej webovej stránke pre prihlásenie agentúry. Údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, využívame na rýchle nadviazanie kontaktu s vami s ohľadom na vykonanú rezerváciu a na vyúčtovanie a vyplatenie provízie. Pokiaľ sa vaše údaje spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia údajov nemôže ako cestovná kancelária urobiť u nás rezerváciu a získať províziu za sprostredkovanie našich zájazdov. Vymazanie údajov zmluvy sa uskutočňuje 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Na vyúčtovanie provízií a finančné transakcie platí lehota uchovávania v trvaní 10 rokov.

5.1.2. Poskytovateľ služieb: prenajímateľ, hotel, partnerská agentúra, databáza lôžok, požičovňa vozidiel

Údaje, ktoré nám poskytnete ako poskytovateľ služieb, využívame na účely rýchleho nadviazania kontaktu v súvislosti s jednotlivými ustanoveniami zmluvného vzťahu, konkrétnej rezervácie, vypracovania podkladov zájazdu pre našich klientov a na vyúčtovanie a vyplatenie rezervácií. Pokiaľ sa vaše údaje spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia údajov nie je možné rezervovať u vás služby pre našich klientov a vyplatiť vám dohodnuté odmeny za rezervácie. Vymazanie zmluvných údajov sa uskutočňuje 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Na vyúčtovanie plnení a finančné transakcie platí zákonná lehota uschovávania v trvaní 10 rokov.

5.1.3. Ostatní obchodní partneri

Ako obchodný partner nám často poskytujete kontaktné údaje svojich zamestnancov. Tieto sa uchovávajú a využívajú pre rýchle kontaktovanie s ohľadom na jednotlivé ustanovenia zmluvného vzťahu alebo pre všeobecné otázky. Spracúvanie sa opiera o právny základ plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov sa s vami nemôžeme rýchlo skontaktovať. Vymazanie vašich údajov sa uskutoční ihneď po zmene kontaktnej osoby alebo najneskôr 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Pre faktúry, ktoré ste nám vystavili a finančné transakcie platí doba uchovávania 10 rokov.

5.2. Príjemca údajov

Vaše údaje ako cestovnej kancelárie, nezávislého obchodného zástupcu alebo poskytovateľa služieb sa ukladajú v našich vlastných backend systémoch. Majú k nim prístup naši vlastní zamestnanci, ako aj zamestnanci v našej materskej spoločnosti a sesterskej spoločnosti, pretože tieto za nás preberajú starostlivosť o agentúru a poskytovateľov služieb a na tento účel potrebujú prístup k vašim údajom. Poskytnutie týmto orgánom sa opiera o základ splnenia zmluvy s vami podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Takisto k nim potrebuje prístup náš daňový poradca, pretože tento za nás preberá finančné účtovníctvo, aby mohol zaúčtovať vyúčtovania provízií a poskytovateľov služieb a mohol vám vyplatiť príslušné sumy. Poskytovanie údajov sa preto uskutočňuje na splnenie zákonnej povinnosti z našej strany (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR).

Ako poskytovateľ služieb nám spravidla poskytujete súradnice svojich objektov. Používame ich, aby sme mohli zobraziť ich polohu na našej internetovej stránke na plánoch Google Maps a aby sme mohli vaše objekty zodpovedajúco reklamovať. Okrem toho ich poskytujeme spolu s vašim menom, adresou a prípadne s vašimi komunikačnými údajmi a popisom cesty spolu s dokumentáciou k zájazdu, aby títo mohli bez problémov nájsť rezervovaný objekt. Poskytovanie vašich údajov sa tak uskutočňuje v rámci plnenia zmluvy s vami na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR.

Ako iný obchodný partner ukladá komunikačné údaje vašej kontaktnej osoby náš oprávnený zamestnanec do svojho programu na správu e-mailových údajov. Tak je zaručené, že len on môže spracúvať vaše osobné údaje. Poskytnutie na iné miesta sa uskutočňuje len s vaším súhlasom.

Fakturierungs- und Zahlungsdaten werden an technische Anbieter, Geldinstitute und Zahlungsdienstleister, zum Zwecke der Vertragserfüllung nach Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe b) DSGVO weitergeleitet. Ďalej sú údaje poskytnuté nášmu daňovému poradcovi na účely účtovníctva a prípadne na požiadanie daňovým úradom. Základom poskytnutia vašich údajov tvorí splnenie zákonnej povinnosti z našej strany podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR.

V prípade právneho sporu môžu byť údaje poskytnuté advokátovi alebo súdu. Poskytovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na účely oprávnených záujmov na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

Pokiaľ sa na doručenie vašich údajov využívajú technickí poskytovatelia služieb, starostlivo ich vyberáme, písomne poverujeme a sú viazaní našimi pokynmi. Pravidelne ich kontrolujeme. Poskytovatelia služieb tieto údaje neposkytnú tretej strane, ale ich po splnení zmluvy a skončení zákonných lehôt uchovávania vymažú, pokiaľ ste nesúhlasili s uchovávaním nad rámec uvedeného.

5.3. Prenos údajov do tretieho štátu

Vaše údaje sa získavajú a spracúvajú u nás v našom sídle firmy vo Švajčiarsku. Prenos údajov v rámci Švajčiarska je podľa čl. 45, odsek 1 GDPR prípustný, pretože Európska komisia rozhodla, že Švajčiarsko ponúka primeranú úroveň ochrany. Naše materské a sesterské spoločnosti, ako aj kancelária daňového poradcu, ktoré majú prístup do našich backend systémov, sa nachádzajú výlučne v Európskej únii.

6. Vaše práva na ochranu osobných údajov

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informáciu o u nás uchovávaných osobných údajoch (článok 15 GDPR). Toto sa týka aj príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým sa poskytujú údaje a účelu uchovávania. Okrem toho máte za predpokladov článku 16 GDPR požadovať opravu a/alebo za predpokladov článku 17 GDPR vymazanie a/alebo za predpokladov článku 18 GDPR obmedzenie spracúvania. Ďalej môžete kedykoľvek požadovať prenos údajov za podmienok článku 20 GDPR – pokiaľ sú údaje ešte u nás uložené.

V prípade spracúvania osobných údajov na plnenie úloh vo verejnom záujme (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno e) GDPR alebo na účely oprávnených záujmov (článok 6, odsek 1, veta 1 písmeno f) GDPR) môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade nesúhlasu musíme ukončiť akékoľvek ďalšie spracovanie vašich údajov na vyššie uvedené účely, iba ak,

- existujú záväzné, zákonom chránené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
- spracúvanie je potrebné na uplatnenie, vykonanie a ochranu právnych nárokov.

Proti spracúvaniu údajov je možné namietať za predpokladov článku 21, odsek 1 GDPR z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie dotknutej osoby.

Okrem toho máte možnosť sťažovať sa u spolkovej zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov a verejnosť (www.edoeb.admin.ch) o skutočňostiach týkajúcich sa ochrany údajov.

7. Kontakt

Na základe zákonných rámcových podmienok sme povinní poveriť zodpovednú osobu. Všetky žiadosti o informácie, žiadosti o vysvetlenie, odvolania alebo námietky týkajúce sa spracúvania osobných údajov posielajte e-mailom na dataprivacy@adrialin.com alebo listom na adresu uvedenú v bode 1. Bližšie informácie nájdete v úplnom znení GDPR, ktoré nájdete na internete na https://gdpr-info.eu.

Cestovať BEZSTAROSTNE

 • Starostlivosť aj počas Vašej dovolenky
 • Cenová záruka
 • Tisícky spokojných hostí

ZÁRUKA O 50 € VÝHODNEJŠIE

Viac informácií

Člen v

 • Adrialin je členom RDA
 • Adrialin je členom DRV

Partner

 • Adrialin je partnerom chorvátskeho ústredia pre turizmus

Bezpečná platba prostredníctvom

 Prevod a nasledujúce spôsoby úhrady:
PayPal, ťarchopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin vo svete

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE